strona główna

aktualności

dzieje gniazda

skroda i skrodzcy

herb ślepowron

historia rodu

drzewo

zdjęcia i dokumenty

księga gości

 

 

 


Skroda i Skrodzcy w historii 

Źródła dziejowe tak wspominają Skrodę i Skrodzkich:

 

1407

W 1407 r. książe Janusz I nadał Kurzątkom ze wsi Kurzątki koło Płońska 20 włók w puszczy nad rzeką Skrodą.
/J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa, s. 54/

1411

Stanisław, Dobiesław i Jałbrzyk z Kurzątek otrzymali od księcia Janusza I dalsze 10 włók nad Skrodą w 1411 r. (1) i później jeszcze 14 włók (2).
/(1) KMH, s 232; (2) AGAD MK 3.76/

1414

Jan i Mikołaj ze Skrody otrzymali z rąk Księcia Janusza I 20 włók nad rzeczką Skrodą koło granicy dóbr Gutów i Łebków przy granicy pruskiej.
/AGAD Metryka Koronna 3.28/

1421

W 1421 r. Książe Janusz I nadał Pawłowi, Piotrowi i Wielisławowi - dziedzicom Kurzątek - 10 włók koło już posiadanych, odziedziczonych wcześniej po zmarłym bracie Falisławie.
/AGAD MK 3.76/

1432

Skroda. 1432 Skroda Mała, Skroda Duża - Gniazdo Skrodzkich.
/Kapica Ignacy Milewski, Herbarz/

1434

Bolesław IV potwierdził dla Macieja i Wojciecha z Dobrosielc k. Płońska, że Jan i Mikołaj ze Skrody posiadają 20 włók przy granicy dóbr Gutów i Łebków k. granicy pruskiej.
/AGAD MK 3.136-136v/

1439

Książe Bolesław IV przebywając w Nowogrodzie dał Piotrowi i Wielisławowi 5 włók w Skrodzie nad rzeką Skrodą.
/AGAD, Zbiory Kapicy, pud. 73, s. 173/

1473

W 1473 r. książe Janusz II w Łomży zatwierdził sprzedaż części wsi Kurzątki Skroda za 10 kop groszy.
/AGAD, Kapica, pud. 73, s. 77/

1546

Część wójtostwa w Kolnie została nadana Mikołajowi Skrodzkiemu.
/T. Wierzbowski, MRSP 1908, vol. 1, nr 22338, MK 71.163/

1550

Skrodzki v. Skrocki h. Prus I, łomżyńskie, Prusy. 
/Polska Encyklopedia Szlachecka, t. XI/

1556

Marcin i Wojciech Skrodzcy rezygnują za zezwoleniem króla Zygmunta Augusta z wójtostwa na przedmieściach Kolna - Łabna na rzecz Heronima Modliszewskiego.
/J. Płocha, A. Rybarski, J. Sułkowski, AMPS, 1926, pars V, rol. 2, nr 7752/

1571

Przedmieście Kolna - Łabno po pożarze w 1571 r. dźwigało się z popiołów pod przewodnictwem zastępcy wójta Tomasza Skrodzkiego.
/AGAD, ASK, LVI Ł 3, Ł. 2, s. 104 i s. 60/

1573

Kolno po wielkim pożarze w 1571 r. zaczęło odbudowywać się, a mieszczanom przewodził wójt szlachcic Wojciech Skrodzki, który w 1573 r. objął wójtostwo od Marcina Barzykowskiego. 
/AGAD, ASK, LVI Ł 3, Ł. 2, s.104 i s. 60/

1577

Skroda Duża należała do parafii Grabowskiej a ta do powiatu kolneńskiego i przynależność ta zachowała się aż do rozbiorów.
/Cz. Brodzicki, Kolno na Mazowszu, str. 82, mapa nr 2 z 1578 r./
Kościół w Grabowie fundowany w 1413 r. przez Jana ze Strzegocina, późniejszego podkomorzego Wyszogrodzkiego.
/ADP. A. EP., nr 1, k. 176/

1600

Skrodzki v. Skrocki h. Jastrzębiec, Skroda, szczuczyński
/Polska Encyklopedia Szlachecka, t. XI/

1600

Skrodzki v. Skrocki h. Ślepowron, łomżyński. 
/Polska Encyklopedia Szlachecka, t. XI/

1616

Prawo bartne spisane przez "najwybitniejszego służebnika pisarza" Stanisława Skrodzkiego, prawnika z Kolna, wzorowane na ówczesnym prawie obowiązywało wyłącznie bartników starostwa łomżyńskiego, którzy nie chcieli podlegać prawu magdeburskiemu.
/Arch. Kom. His., t. IV, art. 1, 5.9, Kraków 1885/

1638

Skrodzcy czyli Skroccy w ziemi łomżyńskiej, gdzie ich wspominają konstytucya 1638 f.53.
/K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841/

1653

Jan Skrodzki v. Skrocki h. Kruki podczaszy łomżyński, rotmistrz królewski. Konstytucyą z roku 1653 prowadził urząd komendanta miasta Lwowa.
/T. Święcicki, Historyczne pamiątki, t. II, Warszawa 1859/

1653

Skrodzki Jan sędzia ziemi łomżyńskiej podpisał elekcyą Jana III Króla.
/Herbarz Polski i imieniospis w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów, Lwów 1855/

1653

Skrodzki Felicjan wojski łomżyński.
/K. Niesiołowski, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841/

1653

Skrodzki Michał, skarbnik łomżyński.
/K. Niesiołowski, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841/

1700

Skrodzki h. Kruki, Skrodzkie mławski.
/Polska Encyklopedia Szlachecka, t. XI/

1700-1782

Skrodzki p. Wrona h. Topór pw. Trembowelski Królestwo Polskie.
/Polska Encyklopedia Szlachecka, t. XI/

1784-
1832

Skrodzki Józef Karol (1784/87-1832) ur. w Bohonikach pow. Sokólski na Grodzieńszczyźnie, syn kapitana artylerii wojsk koronnych. Fizyk, zoolog; prof. w Gimnazjum Wołyńskim (Liceum Krzemienieckiego), 1811-14 w Liceum Warszawskim, od 1818 r. w Uniwersytecie Warszawskim, 1831 r. rektor, 1818-31 także profesor w Szkole Szczególnej Leśnictwa i w 1820-30 w Aplikacyjnej Szkole Wojskowej w Warszawie, 1822-23 współredaktor "Pamiętnika Warszawskiego" i w 1829-30 "Pamiętnika Warszawskiego Umiejętności Czystych", od 1818 r. członek Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i od 1826 r. Rady Szkoły Pedagogicznej do Instytutu Politechniki, od 1823 r. członek Towarzystwa do ksiąg elementarnych, autor prac z fizyki, mechaniki, technologii i zoologii. 
/PAN - Polski Słownik Biograficzny, t.38; Leksykon Historii Polski pod red. M. Czajki, M. Kamlera, W. Sienkiewicza/

1788

Skrodzki Maciej regent ziemski i grodzki Zakroczymski.
/K. Niesiołowski, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841/

1794-
1800

Jan Tomasz Skrodzki, adiunkt, proboszcz parafii Stare Juchy.
/historia parafii Stare Juchy/

1821-
1896

Skrodzki Eugeniusz, pseud. E. S. Wielisław, 1821-1896, urodzony w Warszawie, s. Karola, literat publicysta; współpracownik m.in. "Bluszcza", 1868-1886 "Tygodnik Ilustrowany", "Biblioteki Warszawskie", uczestnik kult. Salonu tzw. Piątków w warszawskim pałacu Kazimierzowskim; autor gawęd, opowiadań historycznych i wspomnień (1875-1877, opublikowanych w "Bluszczu", 1962 wydanie książkowe pt. "Wieczory Piątkowe"). 
/PAN - Polski Słownik Biograficzny, t. 38; Leksykon Historii Polski pod red. M. Czajki, M. Kamlera, W. Sienkiewicza/

1827

Skroda Wielka: 39 domów, 192 mieszkańców, parafia Grabów, powiat biebrzański, obwód augustowski, województwo augustowskie.
/Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, Warszawa 1827/

1835-
1894

August Jan Skrodzki współredaktor "Nowin o Rozszerzaniu Wiary Chrzesciańskey", miesięcznika i kwartalnika wydawanego w latach 1835-1894 w Królewcu.
/PAN pod kier. S. Płońskiego, Biografia historii Polski XIX w., t. II (1832-1864), cz. I, dok. 668/

1846-
1852

Porucznik Aleksander Skrodzki Tarnów, weteran wojsk Tadeusza Kościuszki.
/W. Wcześny - Józef Szujski i jego życie/

1846

Skrodzki Franciszek H. Ślepowron, szlachcic ze Skrody Dużej wylegitymowany przez Heroldye Królestwa Polskiego w 1847/48 r.
/w posiadaniu kopia dok. Heraldyi/

1852

Skroda. Rzeczka w województwie mazowieckiem, Ziemi Wizkiej, bierze początek pod wsią Chełchami i ubiegłszy mil 3 uchodzi do Pisny z lewej strony, pod wsią Rudką.
/Encyklopedia Starożytności Polski, t. II, Poznań 1852/

1888-
1891

Skrodzki Franciszek wójt gminy Stawiski. 
/Czesław Brodzicki, Kolno na Mazowszu, s. 214/

1904-
1940

Skrodzki Wacław s. Jana, rotmistrz Korpusu Ochrony Pogranicza więziony w Starobielsku, a w 1940 r. rozstrzelany w Charkowie przez NKWD. 
/Jeducholski, Mord w Katyniu, Warszawa 1991/

1920-
1995

Skrodzki Michał Stefan, agrotechnik, profesor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, ur. we wsi Pastorczyk pow. Kolno, s. Aleksandra.
/PAN - Polski Słownik Biograficzny, t. 38/

2001

LTCol. Miro Skrodzki Desk Officer for the Secretary of the Airforce - International Affairs. Ppłk Miro Skrodzki - Główny Inspektor w Biurze Sekretarza do spraw Kontaktów z Zagranicą w Siłach Powietrznych USA. Ekspert Sił Powietrznych USA biorący udział w spotkaniu 21 marca 2001 r. w Polsce, dotyczącym sprzedaży amerykańskiego wielozadaniowego samolotu myśliwskiego F16 dla Polski.
/www.embassy.usinfo.pl/events/f16/main.html/

Wiesław Skrodzki

powrót


 

 

       

 


Strona rodziny Skrodzkich herbu Ślepowron. Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Wiesław Skrodzki, Paweł Skrodzki 2002-2003. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów pochodzących z niniejszej witryny za zgodą autorów. Wszelkie uwagi dotyczące strony prosimy kierować na adres ps@ynet.pl.